Warszawa-Płudy

A A A
obiekt
OSZCZĘDNOŚCI PILNIE POSZUKIWANE
 

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Płudach.

Proboszcz ks. Robert Furman 

Parafia w Płudach to pięknie położony kompleks budynków przy ulicy Klasyków. Na sporym wzniesieniu stoi, już z daleka dobrze widoczny, budynek starego kościoła, wzniesionego w tym miejscu 100 lat temu. Nieco w głębi rozległego terenu wznosi się nowy, obszerny kościół, oddany do użytku wiernych zaledwie kilka lat temu. Całość uzupełnia położony u stóp wzgórza dom parafialny. Nie sposób nie zachwycić się tym miejscem, gdzie, w otoczeniu drzew, spotyka się, w pełnej harmonii, historia ze współczesnością.

 

Problem, przed którym stanął ks. Proboszcz to wzrastające, z roku na rok, koszty ogrzewania. Budując nowy kościół zdecydowano się na ogrzewanie za pomocą kotłów olejowych. Przy ówczesnych, niskich cenach oleju opałowego decyzja była słuszna i wydawać by się mogło, że sprawa ogrzewania budynków została skutecznie i długofalowo rozwiązana. Jaka natomiast jest rzeczywista sytuacja obecnie wie każdy, kto zmaga się z rosnącymi kosztami ogrzewania. Szczególnie, gdy jak w opisywanym wypadku, ogrzać trzeba i olbrzymią powierzchnię kościoła i dom parafialny.

Założenia projektu.
Oba obiekty ogrzewane były za pomocą dwóch kotłów olejowych umieszczonych w kotłowni w piwnicach domu parafialnego. Tutaj też znajdują się ogromne zbiorniki na olej opałowy. Z kotłowni ciepła woda przekazywana jest do wysokotemperaturowych grzejników ogrzewających obydwa obiekty. Ze względu na rodzaj zainstalowanych grzejników konieczna temperatura zasilania jest wysoka i wynosi około 65-75 stopni C. Nadrzędnym celem projektu modernizacji kotłowni, poprzez instalację pomp ciepła, było oczywiście osiągnięcie znacznych oszczędności kosztów ogrzewania. Po dokładnej analizie zaplanowano 4 gruntowe pompy ciepła firmy Danfoss o łącznej mocy 83 kW pracujących na bazie dolnego odnawialnego źródła ciepła ziemi w postaci odwiertów pionowych.
Ponieważ pompa ciepła w praktyce wytwarza temperaturę 55 stopni C postanowiono zostawić istniejące kotły olejowe jako szczytowe źródło ciepła włączające się do pracy przy bardzo niskich temperaturach (na Mazowszu takich dni każdej zimy jest około 14).

  obiekt
Dolne źródło stanowi 22 odwierty o sumarycznej długości ponad 2 kilometrów

obiekt
Rury wypełnione roztworem glikolu wpięte zostały w 4 specjalne studzienki skąd podłaczono je do kotłowni

obiekt
Zainstalowane pompy ciepła to kaskada pomp firmy Danfoss o łącznej mocy około 80kW

 

Dodatkowo tak zaprogramowano pompy ciepła by pracowały w sposób ciągły, a to pozwala na dodatkowe oszczędności. To obrazowo tak, jak pokonywanie drogi; możemy przejechać sto kilometrów z dużą szybkością spalając dużo więcej paliwa niż przy umiarkowanej prędkości. Pokonany odcinek w obu wypadkach jest taki sam tylko koszty różne. Podobnie przy ciągłym trybie pracy pompy ciepła dostarczamy ciepło o niższej temperaturze (a więc tańsze) w dłuższym okresie czasu zamiast wytwarzać je skokowo, dopiero wówczas gdy temperatura znacznie spadnie.

Realizacja
Projekt zrealizowany został w drugim półroczu 2013 roku. Jak zwykle, najbardziej czasochłonne było wykonanie dolnego źródła. Aby uzyskać potrzebną moc energii z ziemi wykonano 22 odwierty pionowe o długości około 100 m każdy. Co ciekawe, charakterystyka gruntu (głównie obecność wody) okazała się tak dobra, że uzyskany został efekt większy niż planowano; uzyskaliśmy zatem spory zapas energii w dolnym źródle. W wykonanych odwiertach umieszczono rury wypełnione roztworem glikolu, którego zadaniem jest transport ciepła z ziemi do pompy ciepła. Całą ponad dwukilometrową instalację podłączono do czterech studzienek a stąd bezpośrednio do kotłowni. Jak wspomniano powyżej sercem kotłowni stały się 4 pompy ciepła firmy Danfoss; jedna o mocy 35 kW do obsługi domu parafialnego a trzy mniejsze o mocy 16 kW każda, połączone w kaskadę do obsługi kościoła (kaskada czyli połączenie trzech jednostek w jeden, współpracujący zestaw ma na celu osiągnięcie dodatkowych oszczędności; kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie pracuje tylko jedna pompa a kolejne włączają się sukcesywnie, w miarę potrzeby).
Dotychczasowe źródła ciepła tj. kotły olejowe zostały włączone do instalacji jako szczytowe źródło ciepła. Będą włączane tylko w ekstremalnych warunkach i, mając na uwadze warunki klimatyczne Mazowsze, ich udział w całym bilansie nie przekroczy 10% globalnego zapotrzebowania.
Tak więc w miejsce kotłowni gdzie dotychczas ogrzewano w 100 % za pomocą drogiego oleju opałowego stworzyliśmy instalację gdzie 90% energii wytwarzane jest przez pompy ciepła a jedynie 10% przez kotły olejowe.

Osiągnięty rezultat.
Instalacja w parafii na Płudach ruszyła w połowie grudnia 2013 roku. Pierwszy sezon grzewczy mamy już zatem za sobą. Praktyka pokazuje, że zaplanowany efekt tj., obniżenie kosztów ogrzewania o 60% został osiągnięty.
Warto dodać, że w czerwcu br. planowana jest wymiana grzejników w obu obiektach co dodatkowo obniży koszty o 10%.
Uzyskane oszczędności pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w 5 do 6 lat. Zważywszy, że pompa ciepła to urządzenie, które działa z pełną sprawnością cieplną nawet przez 25 lat, okres po zamortyzowaniu się inwestycji będzie pracował już na korzyść parafii, przynosząc spore oszczędności liczone w dziesiątkach tysięcy złotych każdego roku.

Finansowanie.
Sfinansowanie tak dużej inwestycji w ramach budżetu pojedynczej parafii zawsze jest ogromnym wyzwaniem. W tym konkretnym przypadku z pomocą przyszedł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który wspomógł inwestycję wieloletnim kredytem z częściowym umorzeniem.
Państwo, choćby ze względu na przyjęte wobec Unii Europejskiej zobowiązania, wspiera inwestycje w odnawialne źródła ciepła. Niestety, nie jest to jeszcze polityka wypracowana i stabilna. Programy finansowe, choćby te, które oferują wojewódzkie fundusze, zmieniają się z roku na rok. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie w życie pełnej ustawy o OZE będzie krokiem w kierunku stabilnej wieloletniej polityki wsparcia dla energii odnawialnej.
Nie znaczy to wcale, że należy odkładać działania zmierzające w kierunku oszczędzania kosztów ogrzewania. Częste zmiany są oczywiście pewną uciążliwością ale zarówno w skali kraju jak i na poziomie Mazowsza istnieją programy i fundusze, które w dużym stopniu wspomagają inwestycje w pompy ciepła jako odnawialne źródła energii.
Nasz firma bieżąco monitoruje większość istniejących programów i skutecznie pomaga w przygotowaniu stosownej dokumentacji.

ZAPOWIADANE PODWYŻKI CEN GAZU UDERZĄ NAS MOCNO PO KIESZENI!

PGNiG wnioskuje o 20-procentową podwyżkę cen gazu.
więcej »

NIEUSTAJĄCY BOOM W EUROPIE

Od wielu lat pompa ciepła robi furorę w Europie. Dla przykładu w Szwecji już niemal połowa wszystkich domów (około 700.000!) wyposażona jest w to urządzenie grzewcze.
więcej »

ZADBAJ O MIEJSCE W KOLEJCE

Wydaje się, że wreszcie, po latach oczekiwań, ruszy system zachęt finansowych przy instalowaniu pomp ciepła.
więcej »

TANIEJ JUŻ BYŁO

W latach 2000-2010 według danych GUS energia elektryczna drożała średnio o 6% rocznie a gaz ziemny i inne nośniki energii o średnio 9% rocznie.
więcej »

JEDNA POMPA CIEPŁA NA DWA MIASTA

Największa na świecie pompa ciepła funkcjonuje w Sztokholmie.
więcej »

FAKTY I MITY

Wciąż pokutuje opinia, że pompa ciepła nadaje się tylko do nowych obiektów. Natomiast koszty i niedogodności przy remoncie powodują nieopłacalność takiej inwestycji.
więcej »

IKEA INWESTUJE W POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła to znakomity sposób na ogrzewanie także dużych obiektów takich jak: bloki mieszkalne, hale przemysłowe, supermarkety czy obiekty sakralne.
więcej »

ROZSĄDNYCH PRZYBYWA!

Według miesięcznika Budujemy Dom już 40% rozpoczynających budowę rozważa zainstalowanie pompy ciepła.
więcej »

studio-project